عالمي كه از علمش بهره برد، بهتر از هفتاد هزار عابد است. (امام باقر عليه السلام)  
     


نام :  
نام خانوادگی :  
تلفن همراه :  
 
ایمیل :    
پیام :  
متن تصویر :