نادان، اسير زبان خويش است. (امام هادی علیه السلام)  
     


نام :  
نام خانوادگی :  
تلفن همراه :  
 
ایمیل :    
پیام :  
متن تصویر :