چون خدا خير بنده اي را خواهد اورا در دين دانشمند كند. امام صادق (عليه السلام)  
     


نام :  
نام خانوادگی :  
تلفن همراه :  
 
ایمیل :    
پیام :  
متن تصویر :