بـراى هـر چیزى میـوه اى است و میـوه شنـوایـى کلام نیکـوست.(امام سجاد علیه السلام)  
     


نام :  
نام خانوادگی :  
تلفن همراه :  
 
ایمیل :    
پیام :  
متن تصویر :