عالمي كه از علمش بهره برد، بهتر از هفتاد هزار عابد است. (امام باقر عليه السلام)  
     

راهــــنـــمــای صــدور و تــمـــدیــد مـــجــوز آمـــوزش هــای مــهارتــی کــاردانـش و آزاد در ســـال 1392
شرایط صدور و تمدید مجوز

واحد آموزش های فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران به مراکزی که مجوز تاسیس مؤسسات فرهنگی، هنری و آموزشی و آموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرستان های کار دانش دولتی و یا غیرانتفاعی را از وزارت آموزش و پرورش دریافت نموده باشند با توجه به مدارک و مستندات مربوطه، مجوز برگزاری دوره های مصوب کار دانش و آموزش های آزاد مهارت آموزی را حسب مورد ، اعطا می نماید. 
• وضعیت حقوقی : متقاضیان دوره های مهارت آموزی باید دارای شرایط یکی از واحدهای فرهنگی و آموزشی ذیل باشند: 
1. هنرستان های کار دانش دولتی و یا غیردولتی 
2. مؤسسات فرهنگی و هنری چند منظوره و تک منظوره که فعالیت های آموزشی در اساسنامه آنها درج شده باشد. 
3. آموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی دارای مجوز تاسیس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که فعالیت آموزشی در ر شته مورد تقاضا در اساسنامه آنها درج شده باشد. 
4. کانون ها ، انجمن ها ، بنیادها و سایر مراکز فرهنگی و هنری که مجوز لازم را با درج فعالیتهای آموزشی در اساسنامه خود از دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده اند. 

* تبصره: به اشخاص حقوقی پس از دریافت اجازه تاسیس حداکثر مجوز سه رشته هم خانواده در آموزشهای مهارتی آزاد برای یک دوره اعطاء می شود که در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات، سالانه قابل تمدید بوده و امکان دریافت مجوز دوره های مهارتی کاردانش نیز پس از طی مراحل قانونی میسر خواهد بود. 
5. تعداد رشته های درخواستی در هر استان می باید بر اساس طرح نیازسنجی انجام شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان باشد و این مهم به تشخیص مدیرکل ارشاد استان با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش صورت پذیرد. 
6. مجوز صادره از زمان صدور برای واحدهای آموزشی متقاضی کاردانش فقط برای پذیرش در مهر و دی ماه همان سال و برای متقاضیان آموزش های آزاد برای پذیرش در مهر- دی و تیرماه همان سال معتبر بوده و جذب فراگیر با تمدید مجوز سالانه ممکن خواهد بود. 
7. هرگونه تغییر یا اصلاح درکلیه مفاد اساسنامه مراکز آموزشی بایستی پس از ثبت شرکت ها و یا انجام تشریفات قانونی به اطلاع واحد آموزشهای فرهنگی و هنری برسد. 
8. تمدید مجوز برای دوره های بعدی منوط به ارائه گزارش پایان دوره، با تایید کمیته نظارتی استان وکمیته آموزش واحد باشد 
9. کلیه کلاسهای آموزشی به تفکیک جنسیت در شیفت های (صبح و عصر) یا (زوج و فرد) برگزار می گردد و کلیه کادر آموزشی و اداری مراکز مهارت آموزی بایستی مطابق با جنس پذیرش باشد.

تبصره: درصورتی که در مناطق محروم کادر آموزشی مطابق با جنس پذیرش نباشد با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با در نظر گرفتن مقررات آموزش و پرورش اقدامات لازمه انجام می پذیرد.
10. متقاضی حق دریافت مجوز و اجرای دوره از سوی سایر نهادهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی را ندارد. 
• شرایط فضای آموزشی : 
1. مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی در مکان مناسب قرار گرفته و از قابلیت دسترسی و بافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند.
2. مکان آموزشی باید مستقل بوده و درحد فاصل متعارف با واحد مشابه دارای همان مجوز با تشخیص استان باشد. 
3. محل آموزش ترجیحا در مالکیت متقاضی اجرای دوره بوده و یا حداقل به مدت 2 سال با تایید مراجع رسمی کشور تثبیت شده باشد. هرگونه تغییر مکان با اطلاع قبلی اداره کل استان صورت پذیرد. 

تبصره: پذیرش هنرجوی جدید در هر دوره منوط به تمدید مدت اجاره ممهور به مهر یکی از دفاتر املاک رسمی با کد رهیگیری می باشد. 

تبصره: درصورتی که قبل از دریافت تأئیدیه استان و اداره اماکن شهر مربوطه اقدام به جابجایی مکان شود مجوز مربوطه لغو خواهد بود. 
4. مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر 4 متر مربع و در هر صورت کل زیربنا نباید کمتر از 200 متر مربع باشد. 
5. سرانه فضای آموزشی ( مساحت کلاس ) برای هر فراگیر 2 متر مربع است.
توجه: بر اساس مصوبه کمیته آموزش استان حداقل فضای مفید آموزشی(مساحت کلاس ها) در مجموع نباید از 80 متر مربع کمتر باشد.
6. کلاس ها باید دارای نور مناسب، عدم آلودگی صوتی و وسایل تهویه مناسب باشد.
7. سرانه فضای کارگاه ها (مساحت هر کارگاه) برای هر فراگیر 5/2 مترمربع و حداقل 40 متر باشد.
8. تجهیزات آموزشی مطابق با استانداردهای آموزشی فراهم شده باشد.
9. سرویس بهداشتی، نمازخانه ، کتابخانه و در صورت امکان بوفه متناسب با تعداد هنرجو باشد. 

• شرایط مدیر: 
1. مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مرتبط با رشتة مورد تقاضای مؤسسه باشد. 
2. مدیر مرکز متقاضی توسط هیات مؤسس معرفی و پاسخگو در برابر کلیه دستورالعمل های اجرایی می باشد. 
3. مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی و یا آموزشی داشته باشد. 
4. مدیر مرکز متقاضی باید ویژگی های ظاهری متناسب با محیط آموزشی را دارا و به لحاظ جسمی و روانی سالم باشد. 
• شرایط مربیان و مدرسین: 
مربیان و مدرسین باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مرتبط با رشتة مورد تدریس یا درجه معادل هنری بوده و درصورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم از 5 سال سابقه کار تدریس در رشته مربوطه برخوردار باشند. 
تذکر: برای رشته هایی که ادامه تحصیل مربیان در دانشگاه مقدور نبوده و یا در شهرهایی که فاقد مربیان با مدارک دانشگاهی مورد نظر می باشند می توان از مربیانی که دارای درجه هنری و یا گواهی خبرگی از سوی مراجع ذیصلاح می باشند، استفاده نمود. 

مدارک مورد نیاز

در صورت دارا بودن شرایط، متقاضی باید مدارک ذیل را جهت صدور مجوز ارائه نماید:
1. اصل و تصویر اساسنامه برای مؤسسات فرهنگی و هنری چند منظوره که به تأئید دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی رسیده باشد. 
2. اصل و تصویر اساسنامه برای مؤسسات فرهنگی و هنری تک منظوره که به تأئید معاونت فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران رسیده باشد.
3. اصل و تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری.
4. اصل و تصویر پروانه تأسیس 
5. تأیید اماکن
6. اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی(دارای کد رهگیری)
7. اصل و تصویر آخرین روزنامه رسمی
8. نمونه آگهی ها و تبلیغات که به تأئید اداره کل استان رسیده باشد.
9. معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش و پرورش در مورد هنرستان های دولتی و غیردولتی.
10. اصل و تصویر مجوز تأسیس برای هنرستان های غیردولتی
11. تأئید نوسازی برای هنرستان های غیردولتی
12. فرم تکمیل شده درخواست دوره(اینترنتی)
13. فرم مشخصات عمومی متقاضی (اینترنتی)
14. تعهدنامه

نکات مهم:
1. حداقل اعتبار پروانه فعالیت موسسات و آموزشگاه ها برای دوره های آموزشی سال 1393، تا پایان دی ماه 1394 برای مجریان دوره های مهارتی کاردانش و پایان تیرماه 1395 برای مجریان دوره های مهارتی آزاد مدنظر خواهد بود.
2. اجاره نامه مکان آموزشی باید به صورت رسمی تنظیم و الزاما بایستی دارای کد رهگیری باشد
3. ارائه تاییدیه اماکن برای تمامی مراکز الزامی است.
4. هرگونه تغییرات در اساسنامه، اعضای هیات موسس و تغییر مکان نیاز به انعکاس در روزنامه رسمی دارد.
5. برای مکان دوم، ارائه تاییدیه دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی (برای موسسات فرهنگی هنری چند منظوره) ، تاییدیه اماکن، سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی ضرورت دارد.
6. مراکزی که قصد تفکیک مکان به صورت واحد خواهران و برادران را دارند می بایستی دو واحد در یک ناحیه شهرداری مستقر باشند.
7. تاییدیه فعالیت یا عدم فعالیت از آموزش و پرورش در خصوص مکان های که مدرسه محسوب می شوند الزامی است.
8. بر اساس مصوبه کمیته آموزش استان فضای مفید آموزشی(مساحت کلاس ها) در مجموع نباید از حداقل 80 متر مربع کمتر باشد.
9. ظرفیت پذیرش هنرجو مراکز در دوره مهر و دی 1392 بر اساس تناسب متراژ مفید فضای آموزشی و تجهیزات خاص هر مهارت آموزشی تعیین می گردد. ضمن اینکه تعیین ظرفیت ها به دو روش رشته های رایانه ای و رشته های غیر رایانه ای مشخص خواهد شد. 
10. ملاک تعیین ظرفیت ها تناسب بین فضای مفید آموزشی و تجهیزات خاص آموزشی هر رشته مهارتی خواهد بود. بدین صورت که تناسب مورد نظر برای رشته های رایانه ای به تعداد تجهیزات خاص آن رشته ها(رایانه) مشخص می شود: فضای مفید برای هر نفر 2 متر در هر شیفت/ رایانه برای هر 3 نفر یک دستگاه در هر شیفت. همچنین برای رشته های غیر رایانه ای نیز اینگونه تعیین خواهد شد: فضای مفید برای هر نفر 2 متر در هر شیفت/ تجهیزات خاص رشته های غیر رایانه ای.
11. با توجه به ماهیت فعالیت آموزشگاه های آزاد هنری مبنی بر لزوم اجرای دوره های آموزش آزاد هنری حداقل در یک شیفت، ظرفیت پذیرش هنرجو به این قبیل مراکز به صورت تک شیفت خواهد بود.

مراحل و فرآیند صدور و تمدید مجوزهای آمورشی سال 1393

1. ارائه درخواست مکتوب به همراه 2 نسخه از مدارک مورد نیاز به واحد آموزش های فرهنگی هنری از تاریخ 1393/02/10 تا 1393/03/10 برای مراکزی که قصد تمدید مجوز آموزشی را دارند.
نکته 1: ارائه درخواست و مدارك متقاضيان براي برگزاري دوره مهارتي كاردانش از ابتداي هرسال تا پايان خرداد ماه همان سال و براي برگزاري دوره هاي مهارتي آزاد در دو نوبت از ابتداي هر سال تا پايان خرداد ماه و از اول مهر تا پايان آبان ماه همان سال مي باشد .
نکته 2: از10 تا 25 تيرماه به درخواست هایی رسيدگي شده و مجوز اجرای دوره صادر مي شود كه فرآیند ارائه درخواست، مدارک و ثبت اطلاعات اینترنتی را به طور کامل و تا 10تیرماه سال جاري انجام شده باشد.
تذکر: مدارک می بایست به ترتیب، چینش شده و هر نسخه به صورت مجزا صحافی شود. در غیر این صورت درخواست و مدارک پذیرفته نخواهد شد.
2. بررسی مرحل اول توسط کارشناس در همان روز ارائه درخواست و مدارک.
نکته: مدارک ناقص مورد بررسی قرار نمی گیرد و درخواست نیز ثبت نخواهد شد.
3. دریافت برگه راهنما و شماره ثبت دبیرخانه.
4. ثبت اطلاعات از طریق سامانه اینترنتی www.samatehran.ir حداکثر تا 1393/02/10  برای مراکزی که قصد تمدید مجوز آموزشی را دارند.

5. دریافت نظریات واحد های ذی ربط.
6. بررسی مرحله سوم توسط کارشناس و آماده سازی درخواست ها از1393/04/1 تا 1393/04/9  به منظور طرح در کمیته آموزش استان.
7. برگزاری جلسات وِیژه کمیته آموزش استان از 1393/04/10  تا 1393/04/29 و بررسی نهایی درخواست به منظور تایید یا عدم تایید صدور مجوز.
9. صدور مجوز های مهر و دی ماه 1392 برای متقاضیان دوره های کاردانش و دوره های مهر و دی 1392 و تیرماه 1393 دوره های آزاد از1393/04/25 تا 1393/04/31.

نحوه اطلاع رسانی مراحل و فرآیند صدور و تمدید مجوز های آموزشی در سال 1393

1. مکاتبه با ادارات تابعه و ارسال شیوه نامه مربوطه به منظور اطلاع رسانی به متقاضیان شهرستانی.
2. اعلام از طریق سایت samatehran.ir
3. اطلاع رسانی از طریق پیامک به اعضای سایت

نحوه ثبت اطلاعات در سامانه samatehran.ir

برای ثبت اطلاعات ابتدا می‏بایست پست الکترونیک خود را به شماره 500021158 پیامک نمایید. در این صورت پیامکی حاوی نام کاربری و رمز عبور دریافت می‏نمایید که با استفاده از آن می‏توانید وارد سامانه شده و فرایند عضویت و تکمیل پرونده و دریافت مجوز را دنبال کنید. مثال: info@roshangariha.ir
نکات مهم:لطفا به هنگام آغاز مرحله ثبت اطلاعات در سامانه به موارد ذیل توجه فرمایید :
1. دقت نمایید که حتما از شماره تلفن همراه خودتان(مدیرمسئول) پیامک را ارسال نمایید، زیرا بعد از ثبت اطلاعات جهت هرگونه اطلاع رسانی به شما؛ این شماره تلفن مورد استفاده قرار می‏گیرد.
2. پس از ورود به سامانه رمز عبور خود را تغییر داده و از آن مراقبت نمایید. مسئولیت کلیه اطلاعات درج شده از طرف شما در بانک اطلاعاتی سامانه، به عهده خودتان می باشد.
3. پست الکترونیکی را که ارسال می گردد می بایست متعلق به متقاضی(مدیرمسئول موسسه) باشد تا جهت هرگونه اطلاع‏رسانی مورد بهره برداری قرار گیرد .
4. مسئولیت صحت اطلاعات وارده در سامانه بر عهده شخص متقاضی (مدیرمسئول) می باشد.
5. اطلاعات وارد شده از طرف شما در بدو امر قطعي تلقي نمي‏شود و پس از بررسي مستندات و استعلام موارد از مراجع ذیربط، قطعي و نهايي قلمداد مي‏شود. مشاهده هرگونه اطلاعات نادرست در حكم ابطال آن موضوع می‏باشد و در اين باره اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، بر اساس آخرين مستندات قطعي تصميم‏گيري خواهد نمود.
6. اطلاعات ارائه شده محرمانه بوده و نام كاربري و كلمه عبور اختصاصي متعلق به شخص یا آموزشگاه ثبت‏كننده مي باشد. عدم رعايت ضوابط حفظ و نگهداري اين موضوع همه مسؤوليت ها را متوجه متقاضي مي‏نمايد. 
7. ارزش فرایند الكترونيك در اين سامانه در بروز بودن اطلاعات آن است. لطفا در صورتی که اطلاعات تماس شما تغییر کرد، بلافاصله در سامانه بروزرسانی نمایید.